Na temelju članka 4. Pravilnika o priznanjima Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić objavljuje se

POZIV

za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za 2022.

I.

Pozivaju se udruge pravnika, komore, zaklade, pravni fakulteti, sudovi i druge pravne institucije te nakladnici i izdavači pravnih knjiga i časopisa da dostave prijedloge kandidata za dodjelu piznanja Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić (dalje: Zaklada).

II.

Priznanja Zaklade su:

1. Nagrada dr. sc. Jadranko Crnić za cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u pravnoj struci i promociji vladavine prava u Republici Hrvatskoj,

2. priznanje za objavljenu knjigu ili članak od značenja za unapređenje pravne struke,

3. priznanje za uspješan uređivački rad u području prava.

III.

Predlagatelji za Nagradu dr. sc. Jadranko Crnić mogu biti pravne udruge, komore i zaklade, pravni fakulteti, sudovi i druge pravne institucije.

Predlagatelji za priznanje iz točke II./2. mogu biti nakladnici i izdavači pravnih knjiga i časopisa te pravni fakulteti.

Predlagatelji za priznanje iz točke II./3. mogu biti nakladnici i izdavači pravnih knjiga i časopisa te pravni fakulteti.

IV.

Za Nagradu dr.sc. Jadranko Crnić mogu se predložiti suci, znanstvenici, pravnici u javnoj upravi, odvjetnici, javni bilježnici, pravnici zaposleni u gospodarstvu te drugi pravni stručnjaci koji su dugogodišnjim visokokvalitetnim radom i/ili primjenom njihovih stručnih ili znanstvenih radova u pravnoj praksi stekli visok stručni ugled i imali značajan doprinos razvoju pravne struke, a promocijom vladavine prava stekli i ugled u javnom životu Republike Hrvatske.

V.

Prijedlog za dodjelu Nagrade dr. sc. Jadranko Crnić obvezno sadržava:
- životopis kandidata,
- obrazloženje prijedloga,
- opis stručne aktivnosti kandidata,
- popis stručnih i znanstvenih radova kandidata,
- popis stručnih i znanstvenih skupova na kojima je kandidat aktivno sudjelovao.

U prijedlogu je potrebno posebno obrazložiti doprinos kandidata pravnoj praksi te njegov utjecaj na razvoj pravne struke i promociju vladavine prava u Republici Hrvatskoj.

Prijedlog može sadržavati i ostale podatke koji predlagatelj smatra potrebnim.

VI.

Za priznanje za objavljenu knjigu ili članak mogu se predložiti pravni stručnjaci kojih su radovi bili od značenja za unapređenje pravne struke u toj ili prethodnoj godini.

VII.

Prijedlog za dodjelu priznanja za objavljenu knjigu ili članak od značenja za unapređenje pravne struke obvezno sadržava:
- životopis kandidata,
- obrazloženje prijedloga,
- recenzije knjige ili članka, ako su dostupne.

Prijedlog može sadržavati i ostale podatke koji predlagatelj smatra potrebnim.

Uz prijedlog predlagatelj je obvezan dostaviti tri primjeraka knjige ili članka kandidata koji se predlaže za priznanje.

VIII.

Za priznanje za dugogodišnji uspješan uređivački rad u području prava mogu se predložiti urednici pravnih knjiga i/ili časopisa.

IX.

Prijedlog za dodjelu priznanja za dugogodišnji uspješan uređivački rad u području prava obvezno sadržava:
- životopis kandidata,
- obrazloženje prijedloga,
- popis strudnih i/ili manstvenih radova i knjiga koje je kandidat uredio.

Prijedlog može sadržavati i ostale podatke koji predlagatelj smatra potrebnim.

X.

Rok za predlaganje kandidata za priznanja Zaklade je 20. ožujka 2023.

XI.

Ostale informacije o priznanjima, uvjetima i postupku dodjele priznanja Zaklade te pravni akti Zaklade dostupni su na web stranici: www.zakladajadrankocrnic.hr

XII.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg Žrtava fašizma 3, 10 000 Zagreb (za Zakladu dr. sc. Jadranko Crnić - priznanja pravne struke za 2022.)

Zagreb, 20. prosinca 2022.

Predsjednik Zakladne uprave
dr.sc Zoran Pičuljan