PRIZNANJA ZAKLADE DR. SC. JADRANKO CRNIĆ ZA 2022.

Zakladna uprava Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić u sastavu mr. sc. Dražen Jakovina, Damir Kontrec, prof. dr. sc. Petar Miladin, dr. sc. Zoran Pičuljan i Robert Travaš, uz sudjelovanje mr. sc. Sanje Nole, tajnice Zaklade, na sjednici održanoj 15. lipnja 2023. donijela je odluke o priznanjima Zaklade za 2022.

Najvišim priznanjem Zaklade, Nagradom dr. sc. Jadranko Crnić za cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u pravnoj struci i promociji vladavine prava u Republici Hrvatskoj nagrađen je akademik Jakša Barbić, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u miru i professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Priznanje za dugogodišnji uspješan uređivački rad u području prava dodijeljeno
je dr. sc. Ivanu Kopriću, redovitom profesoru Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Priznanja za objavljenu knjigu od značenja za unapređenje pravne struke dodijeljena su:

knjizi „Privatno pravo Europske unije – posebni dio“, urednice i autorice prof. dr. sc. Tatjane Josipović i grupe autora, u izdanju „Narodnih novina“;

knjizi „Izabrana praksa Europskog suda za ljudska prava i građanski postupci
pred hrvatskim sudovima“, autorice mr. sc. Iris Gović Penić, u izdanju „Organizatora“.

Priznanje za dugogodišnju uspješnu nakladničku djelatnost dodijeljeno je
Novom informatoru za 70 godina izdavanja tjednika Informator.

Sukladno statutarnim odredbama i novijoj praksi, priznanja Zaklade biti će
dodijeljena na svečanoj sjednici Skupštine Zaklade tijekom listopada 2023. O održavanju svečanosti dodjele priznanja Zaklade javnost će biti pravovremeno izvještena.

Laureatu Zaklade, dragom i poštovanom akademiku Barbiću i svim dobitnicima
priznanja Zaklade kolegijalno od srca čestitamo.

predsjednik Zakladne uprave
dr. sc. Zoran Pičuljan

Zagreb, 17. lipnja 2023.